Dolda tilldelningar

Om Du vill dölja vilken roll som en användare har tilldelats så ska Du markera kryssrutan 'Dold tilldelning' innan Du tilldelar rollen till användaren.

OBS! Tilldelningar av roller är inte dolda för administratörer eller lärare, dvs användare som har kapaciteten 'viewhiddenassigns'.

Index över alla hjälpfiler