Hjälp med att skriva HTML

När Du skriver HTML i Moodle så kan Du använda nästan vilka HTML-taggar Du vill för att få fram den effekt Du vill ha.

Lägg märke till att scripting (JavaScript, VBScript etc) inte är tillåtet. Sådan kod tas bort automatiskt.

Din HTML-kod skrivs normalt sett in i en tabellcell vilket innebär att:

  • Du inte behöver använda några <HEAD> eller <BODY> taggar.
  • Du bör vara uppmärksam på omatchade </TABLE> taggar som kan röra till sidan.

Smilies (emoticons) omvandlas till ikoner och URLer omvandlas till länkar.

Index över alla hjälpfiler