Index över hjälpfiler

Allmänt

Administration

Roller

Att skapa kurser

Registrering - kurstider/kostnader m.m. Information om aktiviteter Betyg/omdömen på kurser Diverse Indelning i grupper

Läsa och skriva m.m.


Databas (standardmodul)


Chat modulen (standardmodul)


Etikett (standardmodul)


Forum (standardmodul)


Modulen för enkäter (standardmodul)


Hot Potatoes (standardmodul)


Lektion (standardmodul)

Allmänt Betyg/omdömen Diverse Frågor Import av frågor Formatering

Opinionsundersökningar (standardmodul)


Ord- och begreppslista (standardmodul)

Allmänt Viss administration Rättigheter angående bidrag Att söka och att länka Att importera och exportera RSS

Resursmodulen (standardmodul)

Allmänt Olika typer av resurser Administration

SCORM (standardmodul)


Test (standardmodul)

Allmänt Frågor Återkoppling Betyg/omdömen Att importera och exportera frågor och kategorier Försök Tidsbegränsning av test Begränsa tillgång till test

Uppgifter (standardmodul)


Wiki (utvecklingsmodul)

Allmänt Administrera Block Användarnas rättigheter

Index över alla hjälpfiler