Språklig redigering

För att Du ska kunna redigera språken på den här sidan måste webbserverprocessen ha skrivrättigheter till filerna.

I några av strängarna kommer Du att upptäcka $a och $a->någonting(på engelska).

Detta representerar variabler som kommer att ersättas av namn eller andra ord inom Moodle.

När det bara finns en variabel används formen '$a'. När det finns två eller flera variabler så har var och en av dem ett namn.

Index över alla hjälpfiler