Att spara redigerade språkfiler

Redigerade filer kan antingen sparas i 'föräldra'-katalogen eller, hellre, i den lokala språkkatalogen, 'föräldraspråk'_local.

Den lokala språkkatalogen kommer att skapas automatiskt om den inte redan finns.

Index över alla hjälpfiler