Metakurs

Genom att aktivera det här alternativet så kan kursen användas som ett allmänt tillgängligt utrymme där deltagare i specifika kurser kan interagera med varandra.

En metakurs kan Du använda för grupprelaterade kurser, t.ex. ämnesrelaterade utrymmen eller kurser som ingår in en specifik kombination för kvalificering.

Du kan lägga till deltagare via sidan för Deltagare i blocket Administration i metakursen.

Index över alla hjälpfiler