Moduler för olika aktiviteter

Moodle innehåller en rad moduler för olika aktiviteter som Du kan använda för att skapa snart sagt vilken typ av kurs som helst.


 Databasaktivitet

Modulen Databas gör det möjligt för (distans)-läraren och/eller studenter/elever/deltagare/lärande att bygga upp, visa och göra sökningar i en databas med poster som har vilka ämnen som helst som innehåll. Formatet och strukturen på dessa bidrag kan varieras nästan i det oändliga; det kan vara bilder, filer, URLer, tal och text för att nämna några. Du kanske har erfarenhet av liknande tekniker från databassystemen Microsoft Access eller Filemaker.

 Chattar

Chatmodulen låter deltagarna att kommunicera i realtid via webben. Det här lämpar sig bra när Du vill att de ska förstå varandra och ämnet som diskuteras bättre. Att kommunicera synkront (direkt) skiljer sig en hel del från att kommunicera asynkront (indirekt - ej samtidigt) Chatmodulen innehåller ett antal funktioner för att hantera och recensera diskussioner i chattens form.


 Etiketter

Det här är inte någon riktig aktivitet. Det är en 'låtsas'-aktivitet för att lägga in text och grafik bland de andra aktiviteterna på kursens hemsida.


  Forum

Det här kan vara den viktigaste aktiviteten - det är här som de flesta diskussionerna äger rum. Forum kan vara strukturerade på olika sätt och det kan ingå bedömning/värdering på 'peer'-nivå av varje inlägg. Inläggen kan visas i ett antal olika format och de kan innehålla bifogade filer. Genom att prenumerera på ett forum så kan deltagarna få kopior på varje inlägg via e-post. En distanslärare kan ställa in ett visst givet forum så att alla automatiskt prenumererar på det.


 Enkäter

Modulen för enkäter erbjuder ett antal verifierade verktyg för att genomföra enkäter som har befunnits vara användbara när det gäller att bedöma/värdera/betygssätta och stimulera lärande i nätbaserade miljöer.

Distanslärare kan samla data från sina studenter/elever/deltagare/lärande som kan hjälpa dem att lära sig mer om sin grupp och att reflektera över sin egen undervisning.


 Hot Potatoes

Hot Potatoes låter distansläraren skapa olika test som studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande ska genomföra.

  • Flervalsfrågor
  • Para-ihop-frågor
  • Korsord
  • Kortsvars-frågor osv

Den här modulen skapar olika typer av detaljerade rapporter angående försök och resultat.


 Lektion

En lektion kan presentera innehåll på ett intressant och flexibelt sätt. Den består av ett antal sidor. Varje sida avslutas normalt sett med en fråga och ett antal möjliga svar. Beroende på vilket svar studenten/eleven/deltagaren/den lärande väljer så kan han/hon antingen fortsätta till nästa sida eller tvingas gå tillbaka till föregående sida. Navigationen genom lektionen kan vara enkel eller komplex, till stor del beroende på hur innehållets struktur presenteras.


 Opinionsundersökning

En opinionsundersökning är en mycket enkel funktion. Distansläraren ställer en fråga och anger ett antal svarsalternativ. Det kan vara bra för att stimulera reflekterandet kring ett diskussionsämne, för att låta en grupp rösta om en inriktning på kursen eller för att samla underlag för forskning.


 Ord- och begreppslista

Den här resursen gör det möjligt för Dig att skapa en ordlista eller en lista över begrepp. Bidragen bör skapas av distanslärare eller av studenter/elever/deltagare/lärande och de kan visas i olika format. Du kan söka efter termer. Ord-och begreppslistan tillåter också export av bidrag från en ord-och begreppslista till en annan (den övergripande) inom samma kurs.


 Resurser

  • Resurser är innehåll - information som distansläraren kan vilja lägga in i kursen. Detta kan vara förberedda filer som är uppladdade till kursens server, filer som är redigerade direkt i Moodle, eller externa webbsidor som har designats för att bli en del av den här kursen.

 SCORM-paket

Ett SCORM-paket är ett samlat webbinnehåll som är paketerat så att det följer SCORM-standarden för objekt för lärande. Dessa paket kan innehålla webbsidor, grafik (bilder, ikoner), JavaScript-program, Flash-presentationer och vad helst annat som går att visa med en webbläsare. SCORM-modulen gör att Du lätt kan ladda upp vilket SCORM-paket som helst och låta det bli en del av Din kurs.


 Test

Den här modulen gör det möjligt för (distans)-läraren att utforma test som kan innehålla flervalsfrågor, sant-falskt, och kortsvars-frågor.

Dessa frågor lagras i en kategoriserande databas och Du kan återvinna dem både i och mellan kurser.

Testen kan utformas så att de tillåter flerfaldiga försök. För varje försök räknas resultatet fram och distansläraren kan välja att lämna återkoppling eller att visa de rätta svaren.

Testen i den här modulen kan bedömas/värderas/betygssättas.


 Uppgifter

  • Uppgifter tillåter distansläraren att formulera en uppgift som innebär att de lärande ska göra iordning digitalt innehåll (i valfritt format) och skicka in det till servern.
  • Essäer, projekt, rapporter osv. är exempel på typiska uppgifter.
  • Den här modulen tillåter bedömning/värdering/betygssättning.

 Wikis

En wiki gör det möjligt att gemensamt författa dokument bara genom att använda en webbläsare och ett enkelt språk för uppmärkning.

"Wiki wiki" betyder "supersnabb" på hawaiianska. Det är snabbheten när det gäller att skapa och uppdatera sidor som är en av de definierande egenskaperna med wikiteknologin. Allmänt sett så sker ingen föregående kontroll av nytt eller ändrat innehåll utan modifikationer godkänns automatiskt. De flesta wikis är offentliga eller åtminstone tillgängliga för alla som också har tillgång till wikiservern.

Wikimodulen i Moodle gör det möjligt för deltagarna att samarbeta om webbsidor. Alla kan lägga till innehåll, eller utvidga eller ändra det. Gamla versioner tas aldrig bort och de kan återställas.

Den här modulen är baserad på Erfurt Wiki.

Index över alla hjälpfiler