Överskridanden

Överskridanden är specifika tillstånd som är utformade för att överskrida en roll i ett specifikt sammanhang. Du kan alltså modifiera Dina tillstånd allt efter behov.

Det kan t.ex. vara så att användare med rollen 'Lärande' normalt sett kan starta nya diskussionsämnen i forum i Din kurs. Någon gång kan Du emellertid vilja inskränka den möjligheten för ett specifikt forum och då kan Du ställa in ett FÖRHINDRA för rollen 'Lärande' att använda den möjligheten.

Överskridanden kan även användas för att 'öppna upp' områden på Din webbplats och ge användare utvidgade tillstånd. Du kan t.ex. ge en del studenter/elever/- deltagare/lärande kapaciteten att betygsätta en viss Uppgift.

Gränssnittet liknar det som används för att definiera roller förutom i vissa sammanhang då endast relevanta kapaciteter visas. Du kommer även att se att några kapaciteter visas med tydlig text för att Du ska se vilka tillstånd som skulle gälla för rollen UTAN att något överskridande vore aktiverat (dvs. när Ditt överskridande är inställt till ÄRV).

Se även Roller, Sammanhang, Tilldela roller and Tillstånd.

Index över alla hjälpfiler