Med valda användare...

Lägg till / skicka meddelande

Det här tillåter Dig att välja ett flertal användare som Du vill formulera och skicka ett direktmeddelande till.

Utöka tidsperioden för att registrera sig.

Även om Din kurs har en viss given tidsperiod då man får registrera sig så kan Du ge studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande utökad åtkomst under en period upp till ett år.

Index över alla hjälpfiler