Rapport över deltagande

Aktivitetsmodul - Välj den typ av aktivitet som Du vill rapportera (t.ex. Chat, Forum, Test etc). Lägg märke till att endast de moduler som Du använder i kursen kommer att listas i nedrullningsmenyn.

Tillbakablick - Välj den period som Du vill rapportera om.

Visa bara - Välj om Du vill köra rapporten på aktivitet för student/elev/deltagare/lärande eller på aktivitet för (distans)lärare.

Visa handlingar - Välj om Du vill ha en rapport som visar antingen aktiviteter eller inlägg eller båda (alla handlingar).

När Du väl har matat in värden för de ovanstående parametrarna (dvs gjort Dina val) så ska Du välja .

En lista över alla förekomster av den valda aktivitetsmodulen i den här kursen kommer att skapas. Välj den komponent som Du ha en rapport om och välj .

Definitionen av vy och inlägg för den valda typen av aktivitet kommer att ges på skärmen.
Till exempel:
Vy för forum: Visa diskussionsämnen, sök, forum, prenumeranter.
Inlägg i forum: Lägg till diskussionsämne, Lägg till inlägg, Ta bort diskussionsämne, Ta bort inlägg, Flytta diskussionsämne, Rensa inlägg, Uppdatera inlägg.

Användare som matchar Visa kriterierna (för student/elev/deltagare/lärande eller (distans)lärare)kommer att listas i tabellformat efter namn/ID-nummer och huruvida och hur många gånger de har genomfört den handling som Du har sökt på t.ex. (Ja (n) eller Nej) . Du kan även använda rapporten över deltagande för att skicka e-post enligt en lista med de aktuella användarna och välja Lägg till markerade användare till listan över mottagare eller formulera ett e-postmeddelande..

Index över alla hjälpfiler