Att läsa

När man läser en text snabbt är det ofta väldigt lätt att missuppfatta det som textförfattaren försökte säga.

För att undvika missuppfattningar bör Du läsa orden noga och försöka se saker och ting ur författarens synvinkel.

Det kan också hjälpa att tänka på det som författaren inte har sagt eller inte tydligt uttalat - detta kan hjälpa Dig att formulera Dina inre frågor.

Mer info om att skriva

Mer info om frågor

Index över alla hjälpfiler