Typ av resurs

Resurser är former för allt innehåll som Du kan tänkas drömma om. De kan vara av ett antal olika typer som mestadels anger hur man ska få tillgång till innehållet:

Ren text - den enklaste typen. Du kan bara skriva in (redigera) sidan i ett formulär på den följande sidan. En del saker kommer att formateras automatiskt, precis som inläggen i ett forum.
Mer info om autoformaterad text

HTML text - för mer avancerade användare. Ingen automatisk formatering, istället måste Du göra det manuellt med (X)HTML-koder.
Mer info om HTML text

Referens - en akademisk referens till en tidning eller bok.

Uppladdad fil - visar valfri fil som Du har laddat upp till kursen. Se sektionen för kursens 'Filer'.

Webblänk - En URL till någon resurs på webben. När någon klickar på denna resurs så kopplas denne vidare till något som fyller hela det aktuella webbläsarfönstret eller, om Du anger det, till ett nytt fönster.

Webbsida - En URL till någon resurs på webben. Liksom den tidigare kommer den att visa en webbsida. Till skillnad från den tidigare kommer den nya sidan att visas inom en ram, som om den var integrerad i kursen.

Program - ett externt program som behöver information som förs över till den angående den aktuelle användaren av Moodle och kursen. Detta gör det möjligt för externa webbapplikationer att samarbeta med Moodle.
Mer info om programresurser

Wiki-text - tillåter fler alternativ för formatering än 'Ren Text' utan att Du behöver lära Dig (X)HTML. Du skriver in ren text men Du kan välja ett stort antal egenskaper för (lättanvänd) formatering (t ex 'det här kommer att bli fet stil/ det här kommer att uttryckas med emfas).
Mer info om Wiki-text

Index över alla hjälpfiler