Roller

En roll är en samling tillstånd (rättigheter) som är definierad för hela webbplatsen och som Du kan tilldela specifika användare i specifika sammanhang.

Du kan t.ex. ha en roll som kallas för 'Lärare' som är inställd så att lärare ska kunna göra vissa saker, men inte andra. När denna roll väl finns så kan Du tilldela den till någon i en kurs och göra honom/henne till 'Lärare' i den kursen. Du skulle också kunna tilldela den rollen till en användare i en kurskategori och göra honom/henne till 'Lärare' i alla kurser som finns i den kategorin. Du kan också tilldela en roll till en användare som är giltig i ett enstaka forum med tillstånd (rättigheter) som bara går att tillämpa i just det forumet.

En roll måste ha ett namn. Om du behöver ange denna rolls namn på flera olika språk då kan Du använda multilang syntaxen för det om Du vill som t.ex.:

  <span lang="en">Teacher</span> 
  <span lang="sv">Lärare/span> 
  
Om Du gör detta så bör Du aktivera inställningen 'Filtrera strängar' i Din Moodle-installation.

Kortnamnet är nödvändigt för andra plugin-program i Moodle som kan tänkas behöva referera till Dina roller (t.ex. i samband med uppladdning av användare från en fil eller när Du vill ställa in registreringar via en sådan plugin).

Beskrivningen är helt enkelt till för att Du ska kunna beskriva rollen med Dina egna ord så att alla kan uppfatta rollen på samma sätt.

Se även Sammanhang, Tillstånd, Tilldela roller and Överskridanden.

Index över alla hjälpfiler