Skalor för bedömning/värdering/
betygssättning

Distanslärare kan skapa nya standardskalor som de kan använda i en kurs för alla typer av bedömning/värdering/betygssättning.

Namnet på skalan bör vara en fras som gör att man känner igen den. Den visas på listorna över skalor som man kan välja och på hjälpknappar som dyker upp i det givna sammanhanget.

Själva skalan består av en kommaseparerad lista i en viss ordning som sträcker sig från det negativa till det positiva. Som till exempel:

Otillfredsställande, Inte tillräckligt bra, Mittemellan, Bra, Mycket bra, Utmärkt

Skalan bör också innehålla en bra beskrivning av vad den betyder och hur man förväntas använda den. Denna beskrivning visas på hjälpsidor som både distanslärare och lärande kan se.

Slutligen så kan det finnas en eller flera 'standard'-skalor på Din sajt som systemadministratören har definierat. Dessa kommer att vara tillgängliga för alla kurser.

Index över alla hjälpfiler