Sammanfattningar av vecko- och ämnestindelade kurser

Tanken med en sammanfattning av ett ämne är att förbereda de lärande på aktiviteterna i detta ämne (eller under denna vecka).

Varje sammanfattning bör vara mycket kort så att kurssidan inte blir för lång.

Om Du upptäcker att Du vill informera med mer än en eller två meningar så bör Du överväga att lägga till en 'Resurs' till det här ämnet istället. Den första aktiviteten skulle t.ex. kunna vara en sida som kallas: 'Om detta ämne'.

Index över alla hjälpfiler