Att ladda upp grupper

Den här funktionen gör det möjligt att 'batch'-ladda upp grupper i Moodle.

 • Varje rad innehåller en post.
 • Varje post är en serie data är separerade med komma.
 • Den första posten i filen är speciell och innehåller en lista med filnamn. Detta definierar formatet på resten av filen.

  Obligatoriska fältnamn: dessa fält måste ingå i den första posten och definieras för varje användare.

  groupname

  Fältnamn av standardtyp: dessa fält är valfria - om de inte ingår då tas värdena direkt från det aktuella språket och den aktuella kursen.

  idnumber, coursename, lang

  Alternativa fältnamn: alla dessa är helt och hållet valfria.

  description, picture, hidepicture

 • Komman inom data ska symboliseras med &#44 - skriptet kommer automatiskt att avkoda dessa tillbaka till komman.
 • För Booleanska fält, använd 0 för 'falsk' och 1 för 'sann'.
 • Antingen idnumret eller kursnamnet kan användas för att identifiera kursen. Idnummer har högre prioritet än kursnamn. Om ingendera är angivet så kommer grupperna att läggas till den aktuella kursen.
 • Kursnamnet är kursens kortnamn.
 • OBS: Om en grupp redan är registrerad i Moodles databas för en viss kurs så kommer det här skriptet att returnera gruppnamnet för den gruppen. (Distans)lärare får bara ladda upp grupper till kurser där de har rättigheter att redigera.

Här är ett exempel på en giltig fil att importera:

groupname,idnumber,lang,description,picture
group1, Phil101, en, den här gruppen kräver extra uppmärksamhet!, 0
group2, Math243, , ,

Index över alla hjälpfiler