Att ladda upp användare

Till att börja med, observera att det i regel inte är nödvändigt att importera användare i klump. - för att minska Ditt eget arbete med underhåll så bör Du först undersöka olika former av autenticering som inte kräver manuellt underhåll, såsom att koppla upp sig till befintliga externa databaser eller att låta användarna skapa sina egna konton. Se sektionen för Autenticering på administrationsmenyn.

Om Du är säker på att Du vill importera användarkonton i mängd från en textfil så behöver Du formattera Dintextfil enligt följande:

 • Varje rad i filen innehåller en post
 • Varje post är en serie data som är separerade med komman
 • Den första posten i filen är speciell och den innehåller en lista med fältnamn. Detta definierar formatet på resten av filen.

  Obligatoriska fält: dessa fält måste vara med i den första posten och definierad för varje användare

  username, password, firstname, lastname, email

  Fältnamn av standardtyp: dessa är valfria - om de inte finns med så tas värdena från den primära admin

  institution, department, city, country, lang, timezone

  Valfria fältnamn: alla dessa är helt valfria. Namnen på kurserna är "kortnamnen" på kurserna - om de finns med som kommer användarna att registreras som studenter/elever/deltagare/lärande på dessa kurser. Namn på grupper måste vara kopplade till motsvarande kurser, t ex grupp1 till kurs1, etc.

  idnumber, icq, phone1, phone2, address, url, description, mailformat, maildisplay, htmleditor, autosubscribe, course1, course2, course3, course4, course5, group1, group2, group3, group4, group5

 • Komman inom data måste vara kodade som &#44 - skriptet kommer automatiskt att avkoda dessa tillbaka till komman.
 • För Booleanska fält, använder Du 0 för "false" och 1 för "true".
 • OBS: Om en användare redan är registrerad som användare i Moodles databas, så kommer det här skriptet att returnera numret på dennes användarID "userid number" (database index), och sedan registrera den användaren som en student/elev/deltagare/lärande på vilken som helst av de angivna kurserna UTAN att uppdatera de övriga angivna data.

Här är ett exempel på en giltig importfil:

username, password, firstname, lastname, email, lang, idnumber, maildisplay, course1, group1
jonest, verysecret, Tom, Jones, jonest@someplace.edu, en, 3663737, 1, Intro101, Section 1
reznort, somesecret, Trent, Reznor, reznort@someplace.edu, en_us, 6736733, 0, Advanced202, Section 3

reznort, somesecret, Trent, Reznor, reznort@someplace.edu, en_us, 6736733, 0, Advanced202, Section 3

Index över alla hjälpfiler