Hjälp med att skriva in Wiki-formatterade sidor

Wiki-formatterade sidor erbjuder en funktion för att märka upp ren text med intuitiv formatering i en form som är läsbar för människor. Den omvandlas till XHTML när den visas. Den stora fördelen är att Du inte behöver lära Dig HTML för att skapa ganska avancerade sidor. Den text som Du skriver in ser bra ut t o m före omvandlingen. Det är ett bra alternativ till att spara Word-dokument som HTML samtidigt som Du har kvar möjligheten att redigera resursen online.

Du bör huvudsakligen mata in ren text. Det finns därutöver ett antal specialtecken som Du kan använda för att lägga in formatering.

Formatering på blocknivå

Block i form av stycken åtskiljs av åtminstone en tom rad. Om Du vill lägga till specialformatering till ett stycke så får Du använda ett av de nedanstående specialtecknen som det första tecknet på den första raden i blocket, följt av ett mellanslag.

TeckenTyp av block
Tomrad  Vanligt stycke
 Citat
Mellanslag  Förformaterad text (Monospaced)
 Förformaterad och
Wiki-formatering avaktiveras
!#  Rubrik - # är 1-6, olika storlekar
Q.  Fråga - ger frågor en viss stil
A.  Som ovan - fast svar

Att formatera listor

Du kan lätt skapa enkla listor genom att placera ett specialtecken i början på varje rad, följt av ett mellanslag. Listan avslutas med en tom rad. Du kan nästla listor fritt - och de nästlade listorna kan ändra typ. Du kan blanda t ex definitionslistor och texttyper som Du vill för att åstadkomma den effekt Du är ute efter.
Här nedan följer specialtecknen.

TeckenTyp av element i en lista
*Lista som inte är ordnad i visst mönster (runda punkter)
#Ordnad lista (1,2,3 etc)
:Definitionslista definition
;Definitionslista, text

Nästlade listor exempel:

 * Första punkten
 * Andra punkten
 ## nästlad rad 1
 ## nästlad rad 2
 * Tredje punkten
Skapar:
 • Första punkten
 • Andra punkten
  1. nästlad rad 1
  2. nästlad rad 2
 • Tredje punkten

'Inline'-formatering

Med 'inline'-formatering kan Du markera en del av en rad och ge den en egen stil. Specialtecknen kan Du använda var som helst på raden. Lägg dock märke till att den här typen av formatering inte kan sträcka sig över rader.
Här följer koderna:

ExempelExempelFormatering
*hallå världen*  hallå världen (Strong) eller Fet
/hallå världen/  hallå världen Emfas eller kursiv
+hallå världen+  hallå världen Insatt text
-hallå världen-  hallå världen Raderad eller genomstruken
hallå ~världen~  hallå världen Nedsänkt
hallå ^världen^  hallå världen Upphöjd
"hallå världen"  “hallå världen” Citerad
%hallå världen%  hallå världen Kod eller 'Monospaced'
@hallå världen@  hallå världen Citat

Akronymer

Om Du vill använda en akronym så skriver Du in den i stora bokstäver följt av en beskrivning inom parentes. Det ska inte vara något mellanslag mellan akronymen och parentesen.

Exempel:
HTML(Hypertext Markup Language)
HTML

Länkar

Du kan bädda in länkar i texten, åtföljda av den text som ska visas inom parentes.
Exempel: http://www.google.com/(Sök nu) kommer att omvandlas till Sök nu.

Du kan åstadkomma e-postadresser på samma sätt, t ex

ingen@exempel.com(Testanvändare) kommer att omvandlas till Testanvändare

Länkar mellan olika moduler i Moodle

Om Du kan id-numret i Moodle (kolla efter ?id=nn i slutet på adressen till modulen) och namnet på modulen så kan Du länka direkt till den resursen genom att använda följande syntax:

ModulNamn:nn(Beskrivande text)

t ex resource:36(min nya sida) forum:10(Hoppa till forum)

Bildlänkar i Moodle

Du kan placera ut grafik (bilder) på wiki-sidor. Du behöver ladda upp bilden och sedan skriva in sökvägen till den i området för filuppladdning.
Så här ser syntaxen ut:

/..sökväg till fil..(alt text)

till exempel, /MinaBilder/graf.jpg(Bild på personal)

Länkar till filer i Moodle

Den här möjligheten kan Du använda för att länka till tidigare uppladdade filer på en wiki-sida. Tillvägagångssättet är nästan detsamma som med bildlänkar (se ovan).
Så här gör Du:

file:..sökväg till fil(länktext)

till exempel, file:/pdfs/moodle.pdf(Information om Moodle)

Automatisk omformatering

Många återkommande funktioner omvandlas automatiskt till sina motsvarigheter i XHTML.
De vanligaste är följande:

 • HTTP länkar omvandlas till aktiva länkar
 • ..., (R), (TM), (C), 1/4, 1/2, 3/4 omvandlas alla till rätt tecken
 • 'siffror x siffror' omvandlas till den rätta symbolen för multiplikation
 • En rad som inleds med åtminstone fyra _ omvandlas till en linjal

Stavningskontroll (försöksvariant)

Wiki-formateraren kan ställas om till att kontrollera stavningen. Placera följande på en rad för sig själv i texten. Allt som kommer efter detta kommer att kontrolleras...

!SPELL:språk_kod:variant_av_språk
Exempel:
	!SPELL:en:british
	!SPELL:sp

"språk_kod" ska bytas ut mot önskad kod (t ex, EN, FR, SV etc), "variant_av_språk" (tillsammans med kolonet) är ett frivilligt tillval och kan vara t ex "american", "british", eller "canadian" om språkkoden är EN.

När ett okänt ord visas så markeras det och om Du håller musen över ordet så kan Du se förslag till ändringar.

OBS: stavningsfunktionen använder 'pspell libraries'. Dessa och de nödvändiga ordlistorna måste finnas på Din server för att stavningskontrollen ska fungera. Windowsplattformen (för servrar) stöder normalt sett inte detta automatiskt.

Index över alla hjälpfiler