Att skriva

När Du skriver text som andra ska läsa så bör Du försöka skriva direkt till din målgrupp.

Förklara Dina idéer så klart och tydligt som Du kan för att i görligaste mån undvika missförstånd. Undvik alltför långa ord om Du kan.

I forumen hjälper det verkligen om Ditt bidrag är kort och fokuserat. Istället för att skriva in ett enda långt inlägg med kanske många olika poänger bör Du hellre skriva flera korta inlägg. De kanske t o m hör hemma i olika forum.

Bearbeta och redigera Din text så mycket som behövs tills Du är nöjd med den. I inlägg i forum har Du 0 minuter på Dig efter det att Du har bekräftat och skickat in Ditt inlägg. Inom den tiden kan Du gå tillbaka och redigera Ditt inlägg om Du skulle behöva det.

När Du svarar på andras inlägg så bör Du försöka tänka ut vilka frågor som skulle kunna väcka deras intresse. Detta kommer att hjälpa både Dig och den att reflektera över (och lära om!) ämnet.

Mer info om att ställa frågor

Mer info om att läsa

Index över alla hjälpfiler