Tillåt borttagande

Om detta är aktiverat så kan deltagare ta bort uppladdade filer när som helst - dock bara innan de har skickat in dem för betygssättning.

Index över alla hjälpfiler