Tiilåt anteckningar

Om detta är aktiverat som kan deltagarna skriva in anteckningar i en textruta, Detta liknar Uppgift online.

Den här textrutan kan användas för att kommunicera med den betygssättande personen eller för någon annan skriftlig aktivitet.

Index över alla hjälpfiler