Kommentar inne i dokument

Om det här alternativet är förvalt så kommer den urprungliga inskickade uppgiften att kopieras in i textfältet för den kommenterande återkopplingen när uppgiften ska betygssättas. Det gör det lättare att infoga kommentarer eller redigera direkt i uppgiften. Man kan t.ex. använda en annan textfärg.

Index över alla hjälpfiler