Att påminna studenter/elever/deltagare/lärande med e-postmeddelanden

Om det här är aktiverat så kommer studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande som standard att bli påminda via e-postmeddelanden så snart som (distans)läraren lägger till eller uppdaterar en respons på en uppgift. Om inte så får de ingen automatisk påminnelse.

(Distans)lärarna kommer fortfarande att ha full kontroll över vilka studenter/elever/deltagare/lärande de vill skicka e-post till.

Index över alla hjälpfiler