Noteringar med e-post till (distans)lärare

Om detta är aktiverat så blir (distans)lärare informerade via ett kort e-postmeddelande varje gång en student/elev/deltagare/lärande lägger till eller uppdaterar en inskickad uppgiftslösning.

Endast de (distans)lärare som har rätt att sätta betyg på/avge omdömen om den aktuella inskickade uppgiftslösningen får ett sådant meddelande. Alltså. om t.ex. kursen använder separata grupper så kommer de (distans)lärare som bara är fördelade på vissa grupper inte att få meddelanden om studenter/elever/deltagare/lärande i andra grupper.

När det gäller aktiviteter offline så skickas förstås aldrig några meddelanden, eftersom ingen skickar in några uppgiftslösningar.

Index över alla hjälpfiler