Dölj beskrivning tills den dag
då uppgiften blir tillgänglig.

Om detta är aktiverat så kommer beskrivningen av uppgiften att vara dold tills den dag då själva uppgiften öppnas.

Index över alla hjälpfiler