Uppgifter

  • Uppgifter tillåter distansläraren att formulera en uppgift som innebär att de lärande ska göra iordning digitalt innehåll (i valfritt format) och skicka in det till servern.
  • Essäer, projekt, rapporter osv. är exempel på typiska uppgifter.
  • Den här modulen tillåter bedömning/värdering/betygssättning.

Index över alla hjälpfiler