Förnyad inskickning av uppgifter

Standardvalet är att de lärande INTE kan skicka in sina uppgifter igen när distansläraren väl har bedömt/värderat/betygssatt dem.

Om Du aktiverar den här valmöjligheten så kommer de lärande att kunna skicka in sina (reviderade) uppgifter igen efter det att de har bedömts/värderats/betygssatts (så att Du kan bedöma/värdera/betygssätta dem igen).

Det här kan vara praktiskt om Du som distanslärare vill uppmuntra de lärande att förbättra sina insatser i en iterativ process.

Det gäller naturligtvis inte uppgifter som ska lösas offline.

Index över alla hjälpfiler