Chattar

Chatmodulen låter deltagarna att kommunicera i realtid via webben. Det här lämpar sig bra när Du vill att de ska förstå varandra och ämnet som diskuteras bättre. Att kommunicera synkront (direkt) skiljer sig en hel del från att kommunicera asynkront (indirekt - ej samtidigt) Chatmodulen innehåller ett antal funktioner för att hantera och recensera diskussioner i chattens form.

Index över alla hjälpfiler