Begränsningar i opinionsundersökning

Med den här inställningen kan Du begränsa antalet deltagare som kan välja varje specifikt alternativ.

När Du väl har bestämt Dig för att aktivera begränsningar så går det att ställa in sådana för varje alternativ. När rätt antal deltagare har valt alternativet så går det inte längre att markera det. Om Du ställer in det till 0 så kan ingen välja det.

Om Du inte aktiverar några begränsningar så kan hur många deltagare som helst välja alternativet.

Index över alla hjälpfiler