Opinionsundersökning

En opinionsundersökning är en mycket enkel funktion. Distansläraren ställer en fråga och anger ett antal svarsalternativ. Det kan vara bra för att stimulera reflekterandet kring ett diskussionsämne, för att låta en grupp rösta om en inriktning på kursen eller för att samla underlag för forskning.

Index över alla hjälpfiler