Tidsbegränsning

Den här inställningen låter Dig visa ett tidsfönster där studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande får möjlighet att göra ett val.

För att ställa in ett öppet slutdatum så väljer Du bara en tidpunkt långt in i framtiden.

Om Du inte behöver denna funktion så avmarkerar Du bara rutan.

Index över alla hjälpfiler