Att exportera som zip

Det här gör det möjligt för Dig att ladda ner mallar till Din egen dator. Filerna kan senare laddas upp till en annan databas med hjälp av egenskapen Importera från zip.

Index över alla hjälpfiler