Fält

På den här skärmen kan Du skapa de fält som kommer att vara del av Din databas.

Varje fält tillåter olika typer av data med olika gränssnitt.

Index över alla hjälpfiler