Importera från en CSV-fil

CSV betyder komma-separerade-värden och det är ett vanligt format för textutbyte.

Det förväntade textformatet är en ren textfil med en lista av fältnamn som den första posten. Därefter följer en post per rad.

Standardmässigt använder man ett kommatecken för att avskilja fälten från varandra. Några andra avskiljare används inte med mindre än att man ställer in detta särskilt.

Posterna ska sedan avskiljas från varandra med hjälp av radmatningar. Sådana skapar Du normalt sett genom att klicka på 'Enter' eller 'Return' i Din ordbehandlare. Tabbar kan Du ange med \t och nya rader med \n.

Exempelfil:

  namn,längd,vikt
  Kai,180cm,80kg
  Kim,170cm,60kg
  Koo,190cm,20kg

OBS: det kan vara så att det finns fälttyper som inte stödjs av detta.

Index över alla hjälpfiler