Att importera förinställda mallar från zip

Använd detta för att ladda upp förinställda mallar som har sparats till Din dator med hjälp av egenskapen exportera.

Index över alla hjälpfiler