Databasaktivitet

Modulen Databas gör det möjligt för (distans)-läraren och/eller studenter/elever/deltagare/lärande att bygga upp, visa och göra sökningar i en databas med poster som har vilka ämnen som helst som innehåll. Formatet och strukturen på dessa bidrag kan varieras nästan i det oändliga; det kan vara bilder, filer, URLer, tal och text för att nämna några. Du kanske har erfarenhet av liknande tekniker från databassystemen Microsoft Access eller Filemaker.

Index över alla hjälpfiler