Spara som förinställd mall

Detta publicerar de aktuella mallarna som förinställda och gör att de blir tillgängliga så att vem som helst på webbplatsen kan se och använda dem. De kommer att visas på listan över förinställda mallar. Du kommer att kunna ta bort dem när Du vill.

Index över alla hjälpfiler