Använd en förinställd mall

Med detta väljer Du en mall som kommer att vara tillgänglig på hela webbplatsen.

Om Du har lagt till den förinställda mallen till katalogen genom att använda 'Spara som förinställd mall', kan Du även ta bort den.

Index över alla hjälpfiler