Att tillåta nya inlägg

Detta alternativ låter Dig begränsa studenternas/elevernas/deltagarnas/de lärandes möjligheter att göra inlägg i det här forumet.

I de flesta fall kommer Du att vilja låta studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande använda alla funktioner och välja det första alternativet, 'Diskussionsämnen och svar är tillåtna' och låta dem initiera nya diskussionsämnen (trådar), och också att göra inlägg i form av svar inom dessa trådar.

Ibland har Du emellertid behov av att avaktivera denna möjlighet. Det kan t ex vara bra att ha ett Nyhetsforum där bara distansläraren kan lägga in nyhetsnotiser på kursens hemsida. I det här fallet kan Du välja det tredje alternativet 'Inga diskussionsämnen, inga svar'.

Ibland kanske Du vill låta endast distanslärare initiera nya diskussionsämnen samtidigt som studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande får lov att svara inom dessa trådar, t ex i Nyhetsforumet på hela sajtens hemsida. I det här fallet ska Du välja det andra alternativet 'Inga diskussioner, men svar tillåtna'.

Index över alla hjälpfiler