Period under vilken ett inlägg i ett forum ska visas

Du kan välja om Ditt inlägg i ett forum ska visas fr.o.m. ett visst datum, utgå efter ett visst datum eller om det bara ska visas under en viss period.

Avmarkera alternativet/en Avaktivera för att aktivera ett start- och/eller ett slutdatum.

Lägg märke tilll att användare med rättigheter som administratörer kommer att kunna se meddelandena innan de publiceras och efter det att de har 'tagits bort'.

Index över alla hjälpfiler