Typer av forum

Det flera olika typer av forum som Du kan välja mellan:

Ett enda enskilt diskussionsämne - det är bara ett tema, allt på en sida. Detta passar bra för korta fokuserade diskussioner.

Standardforum för allmänt bruk - det är ett öppet forum där var och en kan initiera ett nytt diskussionsämne när som helst. Detta är det bästa forumet för allmänna ändamål.

Varje person initierar ett diskussionsämne - Varje person kan initiera exakt ett nytt diskussionsämne (alla kan dock svara). Detta passar bra när Du vill att varje enskild student/elev/deltagare/lärande ska initiera en diskussion t ex om deras reflektioner angående veckans ämne, och alla andra ska kunna ge respons på dessa.

(Detta kommer att utvecklas mer i kommande versioner av Moodle)

Index över alla hjälpfiler