Administration av inlägg i forum

Konceptet administrerade inlägg är mycket enkelt. Användare kommer att vara avstängda från att göra inlägg när de har skickat in ett visst maximalt antal tillåtna inlägg i ett forum under en viss given tidsperiod. När de närmar sig detta antal kommer de att få en påminnelse om att de närmar sig tröskeln.

Om Du ställer in tröskeln för varning till 0 så avaktiverar Du påminnelserna och om Du ställer in tröskeln för avstängning till 0 så avaktiverar du avstängningen. Om avstängning är avaktiverad så kommer varningarna automatiskt också att avaktiveras.

Ingen av dessa inställningar påverkar distanslärarnas möjligheter att göra inlägg.

Index över alla hjälpfiler