Tillåten storlek på bifogade filer

Den person som har satt upp ett forum kan sätta begränsningar för hur stora de bifogade filerna får vara.

Ibland är det möjligt att ladda upp en fil som överskrider denna storlek men filen kommer inte att lagras på servern och Du kan få ett felmeddelande.

Index över alla hjälpfiler