Forum

Det här kan vara den viktigaste aktiviteten - det är här som de flesta diskussionerna äger rum. Forum kan vara strukturerade på olika sätt och det kan ingå bedömning/värdering på 'peer'-nivå av varje inlägg. Inläggen kan visas i ett antal olika format och de kan innehålla bifogade filer. Genom att prenumerera på ett forum så kan deltagarna få kopior på varje inlägg via e-post. En distanslärare kan ställa in ett visst givet forum så att alla automatiskt prenumererar på det.

Index över alla hjälpfiler