Antal nyligen tillkomna RSS-artiklar

Det här alternativet låter Dig välja vilket antal RSS-artiklar Du vill ta med i RSS-matningen.

Ett antal mellan 5 och 20 bör vara lämpligt för de flesta forum. Öka antalet om det är ett forum som används mycket.

Index över alla hjälpfiler