Att prenumerera på ett forum

När någon har prenumererat på ett forum så betyder det att de får kopior på varje inlägg i det forumet via e-post. (Inläggen skickas ungefär 0 minuter efter det att de har gjorts).

Människor kan i regel välja om de vill prenumerera på ett forum eller ej.

Distansläraren kan emellertid ställa in ett forum så att alla deltagare blir prenumeranter.

Det lämpar sig särskilt i Nyhetsforumet och i forum som används i början på kurser (innan alla har upptäckt att de kan prenumerera själva).

Index över alla hjälpfiler