Typ av spårning av forum

Om 'spårning av lästa' för forum är aktiverat kan användare spåra lästa och olästa meddelanden i forum och diskussionsämnen. (Distans)läraren kan välja att tvinga fram en typ av spårning för ett forum som använder denna inställning.

Det finns tre alternativ för den här inställningen:

  • Valfritt [standardmässigt förval]: studenter/elever/deltagare/lärande kan koppla på eller av spårning frö forumet som de vill.
  • På: Spårning är alltid på.
  • Av: Spårning är alltid av.

Index över alla hjälpfiler