Tillåt dubletter av bidrag

Du kan ange om det ska vara tillåtet eller inte att lägga till dubletter av bidrag till den aktuella ord- och begreppslistan.

Index över alla hjälpfiler