Tillåt förhandsgranskning för utskrift

Studenter/elever/deltagare/lärande kan få tillåtelse att använda förhandsgranskning för utskrift av ord- och begreppslista

Du kan välja om Du vill aktivera eller avaktivera detta alternativ

Distanslärare kan alltid använda förhandsgranskning för utskrift.

Index över alla hjälpfiler