Bilagor till inlägg

Som alternativ kan Du bifoga EN fil från Din dator till varje enskilt bidrag i en ord- och begreppslista. Denna fil laddas upp till servern och lagras tillsammans med Ditt bidrag

Detta är användbart när Du vill visa en bild eller ett Word-dokument t.ex.

Denna fil kan vara i valfritt format men rekommendationen är ändå att filen har ett namn med ett filtillägg på 3 tecken enligt standarden för Internet som t.ex. .doc, .jpg osv. Detta underlättar för dem som vill ladda ner och se Dina bilagor i sina webbläsare.

Om Du redigerar om ett bidrag och bifogar en ny fil så kommer de tidigare bilagorna till bidraget att ersättas med de nya.

Om Du redigerar om ett bidrag med en bilaga och lämnar detta utrymme tomt så kommer den ursprungliga bilagan att bli kvar.

Index över alla hjälpfiler